Monday, August 18, 2014

I want to look like him!
Top 20 most wanted male celebrity faces

Top 20 male celebrities people want to look like through plastic surgery, according to Takasu Clinic (for the period of April 2014 to July 2014).

1. hyde

 2. TAKAHIRO

 3. Miura Shohei

 4. DAIGO

 5. Okada Junichi

 6. Fukuyama Masaharu

 7. Miura Haruma

 8. Gackt

 9. Mizushima Hiro

 10. Kimura Takuya

 11. Ikuta Toma

 12. Oguri Shun

 13. Sato Takeru

 14. Sakurai Sho

 15. Matsuda Shota

 16. Tsumabuki Satoshi

 17. Ichihara Hayato

 18. Matsuzaka Tori

 19. Tamayama Tetsuji

 20. Yamada Ryosuke

No comments:

Post a Comment